Projekty

W naszej szkole są realizowane różne projekty edukacyjne  i językowe, na poziomie szkolnym i międzynarodowym.  Działania  podejmowane w ramach pracy nad nimi dają wymierne korzyści dla całej społeczności uczniowskiej, bowiem  uczą tolerancji i ciekawości wobec różnic kulturowych, kształtują świadomość Europejczyka i promują poznawanie nauki i sztuki. Nasze projekty międzynarodowe  mają na celu wzbudzenie zainteresowania historią, geografią, kulturą, stylem życia i tradycjami w innych krajach europejskich, ale przede wszystkim promują naukę języka angielskiego. Projekty stanowią integralną część procesu nauczania. Różnorodnością poruszanych przez nas tematów i zagadnień, chcemy zapewnić  uczniom wszechstronny rozwój oraz wspierać ich zainteresowania i pasje.

Od roku szkolnego 2011/2012 corocznie realizujemy w naszej szkoły projekt „Ogrody nauki i sztuki”. Obejmuje on projekty edukacyjne realizowane w poszczególnych klasach, a ich tematyka dotyczy zagadnień związanych z szeroko pojętą nauką oraz różnymi dziedzinami sztuki.

Celem projektu jest:

 • budzenie motywacji poznawczej uczniów,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji i twórczego rozwiązywania problemów,
 • wdrażanie do pracy zespołowej,
 • zdobycie umiejętności prezentacji.

O wyborze tematów projektu przez poszczególne klasy zdecydowały przede wszystkim zainteresowania uczniów.

W roku szkolnym 2009/2010 rozpoczęliśmy współpracę międzynarodową w ramach Programu eTwinning. Opiekunem wszystkich projektów eTwinning jest pani Martyna Wasielewska.

Oto niektóre projekty międzynarodowe realizowane w ramach Programu eTwinning:

 • Around a calendar
 • Exploring art
 • Spain and Poland, so far so near
 • Discovering English Speaking Countries
 • Tasty flags
 • Art is everywhere!
 • Colours around us
 • Our mascot likes travelling
 • Artists of our countries
 • Magic of the seasons
 • Let’s celebrate the European Day of Languages together!

Szkolne Projekty Edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2011/2012:

 • „Europa na Polskim Byku”
 • „Otwarta szkoła – wielokulturowość w naszej szkole”

Wybierz projekt aby wyświetlić szczegóły

Skip to content